• Ons werk als vrijwilligers voor Stichting Rotaplast Nederland

Dit zijn onze werkzaamheden als Stichting en vrijwilligers tijdens een missie

Kinderen met hazenlippen en/of open verhemeltes in ontwikkelingslanden worden gratis geholpen. Vrijwilligers, medici en verpleegkundigen stellen daarvoorhun tijd en vaardigheden beschikbaar. Ook mensen met brandwonden, of zij die de functionaliteit van een ledemaat moeten missen, kunnen rekenen op gratis ondersteuning.

Een missie heeft als doel om gratis medische en met name chirurgische hulp te verlenen aan kinderen over de hele wereld, waarvan de ouders niet de middelen bezitten om de voor hun kinderen medisch noodzakelijke behandeling zelf te bekostigen. Vaak betreft het hier ontwikkelingslanden waar ook de medische kennis en mogelijkheden ontoereikend zijn om dergelijk operaties uit te voeren. Een missie duurt ca. twee weken, inclusief reistijd.

De missies in Rotaplast verband worden georganiseerd door Rotaplast International. Zij dragen zorg voor de medische hulpmiddelen en apparatuur en het vervoer hiervan naar het gastland. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met de lokale ziekenhuizen waar de missie wordt uitgevoerd en de officiële instanties van het gastland. Tenslotte zorgt Rotaplast International voor de samenstelling van het team.

Werkzaamheden2

Het medische deel van het team bestaat doorgaans uit vier plastisch chirurgen, vier anesthesisten, twee kinderartsen, een hoofdzuster, een tandarts-orthodontist, een logopedist, drie operatiekamer verpleegkundigen en twee verkoeverkamer verpleegkundigen. Daarnaast gaan er acht niet-medische vrijwilligers mee voor ondersteunende diensten. Daarbij moet gedacht worden aan administratie, medische fotografie, kwartiermeester, coördinatie van de verpleegafdeling, patiëntentransport en het bezig houden van de kinderen.

Zowel de medische- als de niet-medische vrijwilligers stellen hun kennis en tijd kosteloos ter beschikking aan een missie en betalen zelfs (een deel) van de reiskosten uit eigen zak. Hierdoor wordt een zo groot mogelijk deel van de sponsorgelden daadwerkelijk besteed aan medische hulp!

Werkzaamheden tijdens een (medische) missie

Werkzaamheden tijdens een (medische) missie

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de operatieve behandeling van kinderen en jong volwassenen met aangeboren afwijkingen van het aangezicht ( met name een hazenlip of een verhemeltespleet ), maar ook worden er patiënten behandeld met zogenaamde contracturen als gevolg van ernstige verbrandingen. 

Per missie worden gemiddeld 100 patiënten operatief behandeld, die zodoende aanzienlijk betere kansen krijgen om zich staande te houden in hun woon- en leefwereld. Het hebben van een ernstige misvorming is in veel landen in de Derde Wereld een groot stigma, waar niet alleen het kind maar de gehele familie ernstig onder te lijden heeft.

Meer dan een éénmalige missie

Naast de directe operatieve behandeling verzorgt Rotaplast ook bijscholing van locale artsen, ten einde zich op termijn zo mogelijk overbodig te kunnen maken. En tenslotte geven de medewerkers van Rotaplast voorlichting en instructie aan ouders om de incidentie van aangeboren afwijkingen te verminderen.

Doneren