Help kinderen weer mee doen in de maatschappij

Een glimlach vertelt zoveel. Wij zien dat een glimlach bijdraagt in het functioneren in de maatschappij. Kinderen met een hazenlip, een open verhemelte en of verklevingen na brandwonden worden in veel landen verstoten. Hun voorkomen is vaak aanstotelijk en ze kunnen zich niet goed verstaanbaar maken door hun beperking. Als je een hazenlip hebt, dan doe je niet mee in de maatschappij.

Met een operatie van een hazenlip, die ongeveer 1,5 uur duurt geef je die glimlach en verander je het leven voor een kind.

Een operatie van een hazenlip kost ongeveer €1000,-. Daarom is uw donatie zo belangrijk!

Kinderen met hazenlippen en/of open verhemeltes worden gratis geholpen door Rotaplast. Vrijwilligers, medici en verpleegkundigen stellen hun tijd en vaardigheden beschikbaar om de missie's en operatie's te kunnen uitvoeren. Ook mensen met brandwonden, of zij die de functionaliteit van een ledemaat moeten missen, kunnen rekenen op gratis ondersteuning.

De Stichting Rotaplast Nederland is ANBI geregistreerd. Het fiscaalnummer van de stichting is: 8215.51.206

Uw donatie is hard nodig en draagt direct bij aan een beter leven van een kind/jong-volwassenen.

Stichting Rotaplast Nederland is een door de belastingdienst erkende instelling. De stichting staat geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer ANBI: 821551206.

Giften, zowel regulier als periodiek, aan Rotaplast Nederland kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

  • Voor privé personen geldt een drempel van maximaal  € 60,=.
  • Voor bedrijven zijn giften tot maximaal 50% aftrekbaar van de fiscale winst met een maximum van € 100.000,=.

Per 1 januari 2014 zijn periodieke giften, die zijn vastgelegd via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij fiscaal aftrekbaar.  Er kan gebruik gemaakt worden van de schenkingsovereenkomst van de belastingdienst. Een notariële akte is niet meer noodzakelijk.

Voor privé giften is een voldoende bewijs het bankafschrift.

Overeenkomst periodieke gift

Klik op de hieronderstaande link om het document te kunnen inzien of te downloaden.

Overeenkomst periodieke gift

Betalingsvolmacht periodieke gift

Klik op de hieronderstaande link om het document te kunnen inzien of te downloaden.

Betalingsvolmacht periodieke gift

Doneren