Fondsenwerving

De Stichting Rotaplast Nederland is een actieve stichting, uitsluitend bestaande uit alleen maar vrijwilligers. Zij zet zich in om fondsen te werven voor de financiering van nieuwe Rotaplast-missies. Het is de ambitie van de Stichting om minimaal één keer per jaar een missie (mede) te financieren of als hoofdsponsor op te treden voor een missie in Rotaplast verband. Hiervoor dient  jaarlijks een bedrag van ca. € 100.000,- bijeen gebracht te worden.

De Stichting brengt deze middelen bijeen door het geven van lezingen, het werven van donateurs en sponsoren en het organiseren van activiteiten waarbij fondsenwerving mogelijk is.

Ook werkt de Stichting graag mee aan projecten of activiteiten georganiseerd door derden, waarbij de mogelijkheid bestaat om aandacht te vragen voor het werk van Rotaplast. Wij helpen gaarne bij de organisatie daarvan.

Uiteraard kunnen  verenigingen, stichtingen en particulieren een  donatie geven aan de Stichting. Bovendien bestaat de mogelijkheid voor bedrijven om in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de Stichting, of een specifieke missie, te ondersteunen of te sponsoren.  In overleg kan de Stichting hierbij een tegenprestatie geven zodat deze sponsoring past in het MVO-beleid van de onderneming.

Er wordt altijd rekening en verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van de Stichting en van de door de Stichting (mede) gefinancierde missies. De inkomsten worden optimaal gebruikt voor het uitvoeren van missies.

De Stichting staat ingeschrevenen bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 08211596.

Het rekeningnummer is: 438.917.529 t.n.v. Stichting Rotaplast Nederland.

IBAN: NL42ABNA0438917529  /   BIC: ABNANL2A

Doneren