Dag 6 - de derde operatie dag

Zaterdag 18 maart 2023 - niet alleen lippen…

Rotaplast opereert niet alleen hazenlippen, maar ook open verhemelten en niet te vergeten verklevingen na brandwonden. De verklevingen zijn niet alleen pijnlijk, maar zorgen vaak voor beperkingen. De littekens groeien niet mee en komen ‘strak’ te staan. Dat kan dan zelfs leiden tot vergroeiingen van ledematen. Als dat gebeurt raakt de patient vaak zeer beperkt in zijn handelen en kan mogelijk niet een (werkend) bijdragen aan de maatschappij. Het is daarom ook zeer voldoenden werk om de patient die bewegingsruimte ofwel mobiliteit te geven om zo weer mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Natuurlijk zijn de operatie’s van de hazenlippen en open verhemelten ook erg belangrijk, want deze patiënten worden zelfs verstoten van de maatschappij (soms zelfs door ouders), omdat zij zeer moeizaam kunnen communiceren en hun uiterlijk als afstotelijk wordt ervaren. Vandaag was de beurt onder andere aan Gupta Siddhi die geopereerd werd door plastisch chirurg Ian Wilson. Kijk maar eens hoe trots we mogen zijn…

Elke dag dat we als team werken hopen we de glimlach aan patiënten (terug) te geven die ze verdienen. We zien gewoon dat hun leven een andere (positieve) wending krijgt.

Doneren