Missie Bahir Dar Ethiopië 2008

De Rotaplast missie naar Bahir Dar in Ethiopië heeft plaats gevonden in november 2008.

Ethiopië
Het is een arm land: het heeft geen zeehaven en ligt dus ingesloten. Geen delfstoffen. Deels vruchtbaar, mits geïrrigeerd, deels dor. Het land heeft circa 85 miljoen inwoners.

Waarom Ethiopië?
De meeste mensen hebben geen schoon drinkwater. De inwoners moeten er leven van gemiddeld minder dan twee dollar per dag. De levensverwachting ligt omstreeks de 50 jaar; 10% van de kinderen sterft tijdens of direct na de geboorte. Vrouwen kunnen al bij een leeftijd van drie maanden (!) worden uitgehuwelijkt.Er was één arts op 80.000 inwoners. Sinds 1977 is dit verbeterd tot één op 4.000, maar er is vaak een lange reis nodig om een arts te bereiken. De armen krijgen wél gratis medische zorg, maar er is een groot tekort aan goed opgeleid medisch personeel.
Er zijn nog veel oude, ongezonde traditionele voedingspatronen, zoals het eten van rauw vlees. Er zijn 1,5 miljoen HIV patiënten.
Kinderen met een hazelip, maar ook vaak hun hele familie, worden verstoten uit de gemeenschap. Men vindt het een straf van God. Kinderen kunnen dan niet meer naar school.

De handicap schisis/hazenlip/gespleten verhemelte komt veel voor in ontwikkelingslanden vanwege
– slechte voeding
– slechte fysieke toestand van de zwangere vrouw
– gebrek aan foliumzuur (sinds tien jaar krijgt krijgt elke zwangere vrouw in westerse landen dit automatisch; nodig om in de 10e week van de zwangerschap het verhemelte te laten sluiten)
– erfelijkheid.
Bij twee of meer van bovenstaande factoren is de kans op schisis heel groot!

 

Doneren