Dag 3 - intake en screening

21 februari 2012 – Deze dag staat in het kader van de Pré Clinic

Vanaf nu zal er een dagelijks ritme zijn van opstaan zo tegen de klok van 5 uur ’s ochtends, om 6 uur ontbijt en om half zeven vertrek naar het ziekenhuis. Deze dag staat in het kader van de Pré Clinic. Wij krijgen ruimtes toegewezen en deze zo snel als mogelijk in gereedheid brengen voor de eerste patiënten. De wachtruimte, overdekt maar aan alle kanten open om de wind vrij spel te geven, zit bommetje vol.

Naar schatting zo’n 100 tot 120 patiënten, elk vergezeld door ouders en familie. Iedereen krijgt een nummer. 

Allereerst registratie van gegevens, dan een foto maken en de patiënt voorzien van een nummer. Vervolgens een algehele gezondheidscheck, bloedprikken, chirurg en vervolgens de kinderarts voor het finale oordeel of de patiënt de operatie kan doorstaan.

Een drukke, ondanks de goede organisatie, toch altijd een chaotische dag. Zo tegen het einde van de middag zijn alle patiënten gezien en is er van een ieder een dossier. Er wordt een eerste planning gemaakt voor de operatiedagen. Ook zijn de operatiekamers klaar om gebruikt te worden. Alle apparatuur is aangesloten en werkt. Na het avondeten is nagenoeg iedereen verdwenen naar zijn of haar kamer. Vroeg naar bed om de volgende ochtend weer fit aan de slag te kunnen. 

 

Doneren