Missie Dessie Ethiopië 2010

De Rotaplast missie naar Dessie in Ethiopië heeft plaats gevonden van 22 november tot 3 december 2010.

Ethiopië
Het is een arm land: het heeft geen zeehaven en ligt dus ingesloten. Geen delfstoffen. Deels vruchtbaar, mits geïrrigeerd, deels dor. Het land heeft circa 85 miljoen inwoners.

Waarom Ethiopië?
De meeste mensen hebben geen schoon drinkwater. De inwoners moeten er leven van gemiddeld minder dan twee dollar per dag. De levensverwachting ligt omstreeks de 50 jaar; 10% van de kinderen sterft tijdens of direct na de geboorte. Vrouwen kunnen al bij een leeftijd van drie maanden (!) worden uitgehuwelijkt.Er was één arts op 80.000 inwoners. Sinds 1977 is dit verbeterd tot één op 4.000, maar er is vaak een lange reis nodig om een arts te bereiken. De armen krijgen wél gratis medische zorg, maar er is een groot tekort aan goed opgeleid medisch personeel.
Er zijn nog veel oude, ongezonde traditionele voedingspatronen, zoals het eten van rauw vlees. Er zijn 1,5 miljoen HIV patiënten.
Kinderen met een hazelip, maar ook vaak hun hele familie, worden verstoten uit de gemeenschap. Men vindt het een straf van God. Kinderen kunnen dan niet meer naar school.

De handicap schisis/hazenlip/gespleten verhemelte komt veel voor in ontwikkelingslanden vanwege
– slechte voeding
– slechte fysieke toestand van de zwangere vrouw
– gebrek aan foliumzuur (sinds tien jaar krijgt krijgt elke zwangere vrouw in westerse landen dit automatisch; nodig om in de 10e week van de zwangerschap het verhemelte te laten sluiten)
– erfelijkheid.
Bij twee of meer van bovenstaande factoren is de kans op schisis heel groot!

Kosten:
De kosten van deze missie bedroegen € 76.000.  Daarvoor is een team van 30 vrijwilligers ruim twee weken in Dessie/Ethiopië geweest. Het team bestond o.a  uit vier plastische chirurgen die gedurende tweemaal vier operatiedagen ruim 80 mensen hebben kunnen helpen.
Dit bedrag is bijeengebracht door 12 Rotaryclubs – waarvan € 27.650 door of via de RC Münster, zusterclub van de RC Enschede – twee stichtingen, een vrouwenbond, een zorginstelling, 13 particulieren en negen bedrijven. Namens de mensen die geholpen zijn, zijn wij alle schenkers zeer dankbaar, dat zij het mogelijk hebben gemaakt deze missie uit te voeren!

Dag 1 - dag van vetrek en aankomst

19-22 november 2010 – Missie in Dessie Ethiopië

Dag 2 en 3 - alsnog een reisdag

22 en 23 november 2010 – Missie in Dessie Ethiopië vertraagd op gang

Dag 4 - intake en screening

24 november 2010 – de dag van opbouwen, intake en screening

Dag 5 - de eerste operatie dag

25 november 2010 – Vertalen door de CEO van het ziekenhuis, technische uitdagingen en de eerste operatie's

Dag 6 - de tweede operatie dag

26 november 2010 – Een inmiddels normale dag: 12 patiënten geopereerd.

Dag 7 - de derde operatie dag

27 november 2010 – Ook op zaterdag wordt gewoon doorgewerkt: 13 patiënten geopereerd

Dag 8 - rustdag

28 november 2012 – Rustdag

Dag 9 - de vierde operatie dag

29 november 2010 – zijn er 11 patiënten geopereerd

Dag 10 - de vijfde operatie dag

30 november 2010 – lunch en operatie

Dag 11 - de zesde operatie dag

01 december 2010 – geen 'prik', geen operatie

Dag 12 - alles in 1 dag

02 december 2010 – de laatste 5 operatie's, post-op clinic en fare well dinner in Tossa

Dag 13 - einde Rotaplast missie Dessie 2012

03 december 2010 – einde Rotaplast missie Dessie 2012

Doneren