Dag 10 - de laatste operatie dag

21 mei - onze laatste operatie dag in Lima

Vandaag stonden er 19 operaties gepland, allemaal baby’tjes en peuters  die voor de eerste keer geopereerd zouden worden. Voor veel moeders was het erg moeilijk om hun kleintjes af te geven aan de operatieverpleegkundigen er werd dan ook regelmatig even een arm iemands schouders en werd nog een keer gezegd dat er heel ervaren chirurgen zouden gaan opereren. De meeste operaties duurden tussen de 1,5 en 2,5 uur. Een aantal moeders vertelden dat dit de langst durende uren van hen leven waren geweest. Een aantal van de vrijwilligers had vandaag tijd vrij kunnen maken om een operatie bij wonen, vol bewondering voor het werk van de artsen en de verpleegkundigen kwamen ze uit de operatiekamer terug. Een redelijk kleine operatie die het leven van de patiëntjes volledig zal veranderen omdat ze door de correctie kunnen eten, beter kunnen leren praten en er normaler uitzien en minder kans hebben om gepeste te worden. Vandaag werd ook een 1-eiige jongens tweeling geopereerd, omdat ze op elkaar leken werd dit gedaan door een dezelfde chirurg, om de kans te vergroten om ze op elkaar te blijven laten lijken.

 

Doneren