• Plastische chirurgie in ontwikkelingslanden

Stichting Rotaplast Nederland

Deze website is de officiële website van de Stichting Rotaplast Nederland. Deze stichting is gelieerd aan Rotaplast International, Inc. Meer informatie over Rotaplast International kunt u vinden op hun website.

De Stichting Rotaplast Nederland is opgericht op  23 november 2009 en is gevestigd in Enschede.

De doelstelling van de stichting is het werven, beheren en doorgeven van gelden die zijn ingezameld ten behoeve van het ondernemen van missies in Rotaplast verband. Het is de ambitie van de Stichting om één maal per jaar een missie (mede) te financieren en als hoofdsponsor op te treden. Door als hoofdsponsor een missie financieel te ondersteunen ontstaat de mogelijkheid om ook Nederlandse vrijwilligers te laten deelnemen aan deze missie.

Meer dan een éénmalige missie

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de operatieve behandeling van kinderen en jong volwassenen met aangeboren afwijkingen van het aangezicht (met name een hazenlip of een verhemeltespleet), maar ook worden er patiënten behandeld met zogenaamde contracturen als gevolg van ernstige verbrandingen.

Rotaplast heeft voor de bedrijfsvoering een beleidsplan opgesteld.

Via onderstaande link kunt u die inzien en downloaden.

Beleidsplan van de Stichting Rotaplast Nederland

Doneren