• Plastische chirurgie in ontwikkelingslanden

Het is mensenwerk; mensen zetten zich in voor andere mensen, om ze te helpen

De Stichting Rotaplast Nederland bestaat uit alleen maar vrijwilligers. Het Bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor medische missies om de operatie van een hazenlip, open verhemelte en of verklevingen na brandwonden mogelijk te maken.

Het bestuur van Rotaplast Nederland wil u van harte nadere informatie geven over onze missies. Indien u onze stichting financieel wilt ondersteunen, zijn wij graag bereid voor uw club / organisatie een presentatie over ons werk te verzorgen.

Het Bestuur

voorzitter

voorzitter

(Agnes) A.M. van Heezik – Wolfkamp

secretaris/penningmeester

secretaris/penningmeester

(Hans) J.M.B.P.  Adolfsen

lid en belast met pr en fondswerving

lid en belast met pr en fondswerving

(Gerard) G.H. van Dalen

Doneren