• Plastische chirurgie in ontwikkelingslanden

Stichting Rotaplast Nederland

De stichting wil in haar doen en laten optimaal transparant zijn. Dit is in het belang van donateurs en sponsoren, zodat zij kunnen zien hoe hun gelden besteed zijn. Tevens is het ook in het belang van de kinderen die door de stichting geholpen kunnen worden. Des te meer sponsoren en donateurs verwelkomd kunnen worden, des te meer kinderen geholpen kunnen worden.

 

Jaarverslagen Stichting Rotaplast Nederland

Voor de afgelopen bestuursjaren is er een verantwoording per jaar gemaakt in de vorm van een jaarverslag.
Via onderstaande buttons kunt u deze downloaden en inzien.

Doneren